Filters

Search for: [References = "18. Marks\-Krzyszkowska M., 2013, Zarządzanie publiczne na poziomie lokalnym \- geneza, główni aktorzy i ich zaangażowanie, Studia Prawno\-Ekonomiczne, 88, s. 313\-332."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information