Filters

Search for: [References = "18. Latocha A., 2015, Zmiany ludnościowo\-osadnicze na Ziemi Kłodzkiej w ostatnich 150 latach – problemy metodyczne, \[w\:\] R. Gładkiewicz, O. Felcman, Historyczne i współczesne problemy Ziemi Kłodzkiej. Studia i materiały, cz. I, wyd. ARGI, Wrocław\-Kłodzko\-Praga, s. 81–96."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information