Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "18. Kupren K., Czarkowski T., Turkowski K., Hakuć\-Błażowska A., Thilman A., 2014, Działania proturystyczne podejmowane przez lokalne grupy rybackie jako sposób na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich województwa warmińsko\-mazurskiego, \[w\:\] M. Nowak, K. Pawlewicz, A. Szczepańska \(red.\), Instrumenty kształtowania przestrzeni obszarów wiejskich, Partner Poligrafia Andrzej Kardasz, Białystok, s. 103–114."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information