Filters

Search for: [References = "18. Kotarba A., 2004. Zdarzenia geomorfologiczne w Tatrach Wysokich podczas małej epoki lodowe. Prace Geograficzne, 197, Warszawa\: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, pp. 9\-55."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information