Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "18. KACZKA R.J., 2004. Dendrochronologiczny zapis zmian klimatu Tatr od schyłku małej epoki lodowej \(na przykładzie Doliny Gąsienicowej\) \[in\:\] A.Kotarba \(ed.\), Rola małej epoki lodowej w przekształcaniu środowiska przyrodniczego Tatr, Prace Geograficzne, 197, Warszawa\: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, pp. 87\-113."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information