Filters

Search for: [References = "18. Fedyszak\-Radziejowska B., 2006, Czy kapitał społeczny bez społecznego zaufania jest możliwy\? \[w\:\] K. Szafraniec \(red.\), Jednostkowe i społeczne zasoby wsi, IRWiR PAN, Warszawa, s. 123–146."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information