Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "17. Wasilewski K. \(red.\), 2009, Tworzenie partnerstw lokalnych i ich sieci na obszarach wiejskich. Doświadczenia z funkcjonowania programu LEADER w Polsce w latach 2004–2009, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information