Filters

Search for: [References = "17. Szczebiot\-Knoblauch L., 2005, Tworzenie grup producenckich jako przejaw przedsiębiorczości wiejskiej, \[w\:\] D. Kopycińska \(red.\), Konkurencyjność rynku pracy i jego podmiotów, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 237–244."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information