Filters

Search for: [References = "17. Smętkowski, M. \(2007\), Nowe relacje metropolia—region w gospodarce informacyjnej na przykładzie Warszawy i Mazowsza, in\: Gorzelak G. \(ed.\), Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG\-u, Scholar, Warszawa, 163–187."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information