Filters

Search for: [References = "17. Rudnicki R., 1997, Geograficzno\-ekonomiczne czynniki kształtujące produkcję rolnictwa indywidualnego na przykładzie makroregionu dolnej Wisły, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information