Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "17. Roo\-Zielińska E., 2012, Porównanie europejskich skal ekologicznych liczb wskaźnikowych w ocenie środowiska fizycznogeograficznego na podstawie charakterystycznych gatunków roślin muraw ciepłolubnych z klasy Festuco\-Brometea, Przegląd Geograficzny, 84, 1, s. 23\-51."]

Number of results: 2

items per page

This page uses 'cookies'. More information