Filters

Search for: [References = "17. Raszkowski A., 2014, Znaczenie kreatywności w rozwoju regionalnym, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 3, Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, s 161\-173."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information