Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "17. Miszczuk A., Wesołowska M., 2012, Uwarunkowania demograficzne wiejskich rynków pracy Polski Wschodniej\-ujęcie typologiczne, \[w\:\] W. Kamińska, K. Heffner \(red.\), Wiejskie rynki pracy\-zasoby, aktywizacja, nowe struktury, Studia KPZK PAN, CXLV, Warszawa, s. 209–229."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information