Search for: [References = "17. Krawczyk, Z. \(2005\), Globalne i krajowe tendencje w rozwoju turystyki \[Global and national tendencies in the development of tourism\], in Krawczyk, Z., Lewandowski\-Tarasiuk, E., Sienkiewicz, J.W. \(eds.\), Turystyka jako dialog kultur \[Tourism as a dialogue between cultures\], Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa, 9–32."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information