Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "17. Kopacz\-Wyrwał I., 2015, Przedsiębiorczość a poziom życia na obszarach wiejskich Polski Wschodniej, \[w\:\] Z. Zioło, T. Rachwał \(red.\), Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno\-gospodarczym układów przestrzennych, Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa\-Kraków, s. 82–97."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information