Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "17. Komornicki T., 2007, Rola infrastruktury transportowej w rozwoju kraju – wyzwania wobec kohezji przestrzennej, \[w\:\] T. Markowski, A. Stasiak \(red.\), Rola polskiej przestrzeni w integrującej się Europie, Biuletyn KPZK PAN, 233, Warszawa, s. 63–86."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information