Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "17. Jakóbczyk\-Gryszkiewicz J., 1998. Przeobrażenia stref podmiejskich dużych miast. Studium porównawcze strefy podmiejskiej Warszawy, Łodzi i Krakowa. Łódź\: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information