Filters

Search for: [References = "17. Ilnicki D., 2003, Miasta polskie jako potencjalne metropolie o znaczeniu kontynentalnym \(próba identyfikacji\), \[w\:\] I. Jażdżewska \(red.\), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, s. 61–72."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information