Filters

Search for: [References = "17. Fedyszak\-Radziejowska B., 2003, Kapitał społeczny wsi. Uwarunkowania historyczne. Stan obecny i szanse rozwoju, Wieś i Rolnictwo, Suplement do nr 3 \(120\), s. 49–61."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information