Filters

Search for: [References = "16. Sikorska A.,. 2011, Uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego w rolnictwie i na obszarach wiejskich, IERiGŻ, Warszawa."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information