Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "16. Rzeszutko\-Piotrowska M., 2013, Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego w polskich gminach, \[w\:\] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kryzys finansów publicznych – przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno\-ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, zeszyt 34, Rzeszów s. 159–178."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information