Filters

Search for: [References = "16. Rosner A., 2002, Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich pod kątem widzenia struktur gospodarczych, \[w\:\] A. Rosner, \(red.\), Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 8–27."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information