Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "16. Roo\-Zielińska E., 2009, Porównanie europejskich skal ekologicznych liczb wskaźnikowych w ocenie środowiska fizycznogeograficznego na podstawie charakterystycznych gatunków roślin lasów liściastych z klasy Querco\-Fagetea, Przegląd Geograficzny, 81, 3, s. 317–345. https\:\/\/doi.org\/10.7163\/PrzG.2009.3.1"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information