Filters

Search for: [References = "16. Michniewicz\-Ankiersztajn H., Gonia A., 2013, Rola sacrum w krajobrazie kulturowym obszarów wiejskich – gmina Dąbrowa Chełmińska, \[w\:\] Prace Komisji Krajobrazu kulturowego PTG, 21, Komisja Krajobrazu Kulturowego, Sosnowiec, s. 37–45."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information