Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "16. Maik W., 1985, Charakterystyka strefy podmiejskiej w kategoriach funkcjonalnych. Próba rekonstrukcji modelu pojęciowego i metody badawczej, \[w\:\] S. Liszewski \(red.\), Acta Universitatis Lodzienzis. Folia Geographica, 5, Łódź."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information