Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "16. Lichacy J., 2011, Podnoszenie jakości usług w turystyce wiejskiej narzędziem rozwoju ekonomii społecznej, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 288 \(64\), s. 215–220."]

Number of results: 2

items per page

This page uses 'cookies'. More information