Filters

Search for: [References = "16. Kotarba A., 2013, Rzeźba system dolinnego Suchej Wody i Pańszczycy, \[w\:\] Z. Rączkowska, A. Kotarba \(red.\), Dolina Suchej Wody w Tatrach. Środowisko i jego współczesne przemiany, Prace Geograficzne, 239, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 15–34."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information