Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "16. Kluba M., Jezierska\-Thöle A., 2010, Przestrzenne zróżnicowanie poziomu i struktury dofinansowania rolnictwa środkami unijnymi w województwie kujawsko\-pomorskim, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów i Agrobiznesu, 12, 2, s. 117–122."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information