Filters

Search for: [References = "16. Kłodziński M., 1995, Uwarunkowania wielofunkcyjnego rozwoju gminy, \[in\:\] L. Klank \(ed.\), Wieś i rolnictwo w okresie transformacji systemowej, IRWiR, Warszawa."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information