Filters

Search for: [References = "16. Jędrzejczyk D., 2011a, Od scjentyzmu do humanizmu. Geografia w poszukiwaniu nowego paradygmatu, \[w\:\] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski \(red.\), Ujęcia i problemy badawcze we współczesnej geografii, Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii, 5, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, s. 13–22."]

Number of results: 0

No results. Change search criteria.

This page uses 'cookies'. More information