Filters

Search for: [References = "16. Graniczny M., Kamiński M., Piątkowska A., Surała M., 2012. Wykorzystanie lotniczego skaningu laserowego do inwentaryzacji i monitoringu osuwiska w rejonie Łaśnicy \(gmina Lanckorona\), Pogórze Wielickie, Karpaty zewnętrzne. Przegląd Geologiczny 60 \(2\), s. 89\-94."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information