Filters

Search for: [References = "16. Fogel A. \(red.\), 2014, Ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu a ład przestrzenny. Przepisy odrębne wobec ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, IGPiM, Warszawa."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information