Filters

Search for: [References = "16. Biczkowski M., 2013, Przestrzenna alokacja wsparcia finansowego z instrumentów wspólnej polityki rolnej i ich wpływ na rozwój społeczno\-gospodarczy obszarów wiejskich, \[w\:\] M. Wójcik \(red.\), Koncepcje i problemy badawcze w geografii wsi, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio\-Oeconomica, 13, Łódź, s. 93–114."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information