Filters
  • Collections
  • File type

Search for: [References = "16. Ławniczak A.E., Lipińska K., 2012, Problemy ochrony wód na obszarach chronionych na przykładzie Wielkopolskiego Parku Narodowego i jego strefy ochronnej, \[w\:\] A.E. Ławniczak \(red.\), Ekosystemy wodne i wodno\-błotne na obszarach chronionych, Wyd. DANIEL Ewa Wierzchucka, Poznań\-Tuchola, s. 35\-45."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information