Filters

Search for: [References = "15. Maik W., Stachowski J., 1995, Preteoretyczne modele pojęciowe w geografii społecznej i ich rola w budowie teorii i wyjaśnianiu zjawisk społeczno\-przestrzennych, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 19, Łódź."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information