Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "15. Kołodziejczyk D., 1991, Typologia gmin pod względem stanu infrastruktury społecznej, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information