Filters

Search for: [References = "15. Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R.W. i in., 2005. Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Opracowanie wykonane dla Ministerstwa Środowiska w ramach realizacji programu Phare PL0105.02. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information