Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "15. Działek J., 2011, Kapitał społeczny – ujęcia teoretyczne i praktyka badawcza, Studia Regionalne i Lokalne, 45, 3, s. 100–118."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information