Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "15. Ciok S., 2011, Nowe trendy w procesie transformacji obszarów wiejskich stref podmiejskich dużych miast, \[w\:\] W. Kamińska, K. Heffner \(red.\), Dychotomiczny rozwój obszarów wiejskich\? Czynniki progresji, czynniki peryferyzacji, Studia KPZK PAN, 138, s. 183–199."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information