Filters

Search for: [References = "15. Świderski A. 2007, Geoinformacyjne modele prognozowania użytkowania ziemi, Prace Instytutu Geografii Społeczno\-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information