Filters
  • Collections
  • File type

Search for: [References = "15. Ławniczak A.E., Bartusz A., 2010, Zmiany struktury użytkowania stref przybrzeżnych jezior poddanych silnej antropopresji, \[w\:\] A. Choiński \(red.\), Przemiany jezior i zbiorników wodnych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 77\-88."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information