Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "14. Usnesení vlády České Republiky ze dne 17. března 1993 č. 124\+P k privatizačním projektům, které prošly připomínkovým řízením ve smyslu usnesení vlády z 29. července 1992 č. 510 o projednávání a schvalování privatizačních projektů, ve znění usnesení vlády z 1. září 1992 č. 562 o změně v pravidlech vlády, kterými se upravuje projednávání a schvalování privatizačních projektů a usnesení vlády z 24. února 1992 č. 79 \(materiál č. 21\), 1993, http\:\/\/kormoran.vlada.cz \(5.11.2012\)."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information