Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "14. Podedworna H., Ruszkowski P., 2008, Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information