Filters

Search for: [References = "14. Pietrzyk I., 2001, Zasoby specyficzne jako determinanta konkurencyjności regionów, \[w\:\] A. Klasik \(red.\) Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne, Seria Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice, s. 11–24."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information