Filters

Search for: [References = "14. Korska\-Adamowicz M., Dopka D., Płotczyk B. 2012, Prowadzenie gospodarstw rolnych w różnych systemach a wpływ na środowisko przyrodnicze, Fragm. Agron, 29 \(2\), s. 77–86."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information