Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "14. Jezierska\-Thöle A., 2006, Przekształcenia funkcjonalno\-przestrzenne obszarów wiejskich Pomorza Nadwiślańskiego w latach 1988–2002, Wyd. UMK, Toruń."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information