Filters

Search for: [References = "14. Janc K., Czapiewski K.Ł., 2014, Internet jako czynnik poprawy sytuacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich \[in\:\] W. Kamińska, K. Heffner \(eds.\) Polityka spójności UE a rozwój obszarów wiejskich. Stare problemy i nowe wyzwania, Studia KPZK PAN, CLVI, pp. 195–218."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information