Filters

Search for: [References = "14. Jędrzejewski W., 2009. Sieć korytarzy ekologicznych łączących obszary chronione w Polsce. \[w\:\] W. Jędrzejewski, D. Ławreszuk \(red.\), Ochrona łączności ekologicznej w Polsce. Materiały konferencji międzynarodowej Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce\", 20\-22 XI 2008 r., Białowieża, s. 71\-82."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information