Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "14. Działek J., 2011, Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information