Filters

Search for: [References = "14. Degórski M., 2009. Fragmentacja versus spójność – nowe wyzwania w przemianach strukturalnych przestrzeni przyrodniczej Polski \[in\:\] I. Jacewicz \(ed.\), Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej, Słupsk\: Akademia Pomorska, pp. 121\-133."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information